Thursday, October 12, 2006

Samma gamla moderater - och en utsocknes

Alldeles nyss presenterade moderaterna i Stockholms stadshus vilka fem personer som kommer att vara borgarråd för (m) under de kommande fyra åren.

Till finansborgarråd nominerar man föga överraskande Kristina Axén Olin. Lika väntat är att Mikael Söderlund får ta hand om stadsbyggnads- och trafikfrågorna. Något mer överraskande är att Ulla Hamilton får ta hand om miljö- och fastighetsfrågorna samt att Kristina Alfvendal får ta hand om bostads- och integrationsfrågorna. Den sistnämnda är för övrigt mest känd för att på moderaternas stämma för lite drygt ett år sedan oppnonera mot partiledningens nya, "mjukare" linje vad gäller arbetsrätten. Något som också uppmärksammades stort i riksmedia. Trots sin relativa ungdom luktar Alfvendal väldigt mycket bunkerhöger... vilket säkert kommer att märkas på bostadspolitikens område.

Sist men inte minst blir Strängnäs starke man, tillika gammal antagonist till Fredrik Reinfeldt, Ulf Kristersson nytt socialborgarråd. Detta har enligt media retat upp gammelmoderaterna i Stockholm så till den milda att det till och med sipprat ut i media. (!)

Till detta kommer också att Ulf Adelsohn hoppat av både kandidaturen till att bli kommunfullmäktiges ordförande samt hela fullmäktigeuppdraget pga interna stridigheter...

Det går hett till även i de moderata leden, trots valframgången.

No comments: