Saturday, July 05, 2008

...och så här ser en hjälte ut

Min vän Kenneth är en sann hjälte, nästan i nivå med forna tiders sägner om hjältar som betvingar såväl drakar som demoner. Och får prinsessor på fall.

I den bemärkelsen är Kenneth ganska lik urtypen av den tappre riddaren. Han kan betvinga ångestframkallande demoner i form av skjutsproblem, bära-tunga-saker-vid-flytt-problem och du-ser-stressad-ut-nu-grillar-vi-problem. Och en massa annagt. Jag vet att det är många med mig som håller med om detta.

Cheers to you, mate! ;-)

No comments: