Monday, December 04, 2006

Inte lätt att vara journalist alla gånger

Vid sidan av den officiella valberedningen inom (s) så finns det en självutnämnd sådan - media. Var och varannan dag presenteras nya undersökningar och enkäter vars resultat vrids på diverse ledder så att något "nytt" och "intressant" går att berätta om. Förutom att det allt som oftast är lite larvigt och krystat i rapporteringen går det då och då till hejdlösa överdrifter. Som SVT:s Agenda förra söndagen, t ex.

Redan i Rapport 19.30 samma dag påades det kommande programmet i och med att man presenterade det stora "skopet" i denna veckas program. Detta skop var att av totalt drygt 170 lokala (s)-företrädare så var det endast ca 15 procent som svarade att den viktigaste egenskapen hos en ny s-ledare var att denna var kvinna. Frågan var alltså inte om det var viktigt att det var en kvinna, utan om det var den viktigaste egenskapen hos en presumtiv partiledare. Egenskaper som "kompetent" och "förankring i partiet" hamnade högre upp på listan. I SVT-räven Elisabeth Höglunds reportage var det underförstådda budskapet att det enligt gräsrötterna inom (s) inte alls är önskvärt med en kvinna som ny partiledare.

Om detta hade stämt hade vi verkligen kunnat snacka om skop. Okej - kanske inte Stora Journalistpriset kanske, men ändå. Men. I sin iver att hitta nåt spännande att berätta gjorde Agendas researchers ett inte helt ovanligt men ändå slarvigt "misstag": man använde ordet "viktigast" istället för "viktigt" när man ställde frågorna. Det är, milt uttryckt, en jäkla skillnad. Istället för att få möjlighet att räkna upp vilka egenskaper (i plural) man vill se hos en ny ledare fick man "välja en av ovanstående". Det är fan inte seriöst.

Ta mig som exempel. Jag är en av alla dem som vill ha en kvinna som ny partiledare. Efter dryga 120 år av män och åter män är det dags för en av det motsatta könet. Och sällan har det väl funnits så många kompetenta kvinnor att välja mellan. Men. Det är inte på något sätt den viktigaste egenskapen hos en ny ledare.

Självklart måste denna nya ledare också vara kompetent, ha förankring i röran, kunna kommunicera med väljarna, våga utmana och tänka nytt. Men inget av detta står i motsättning vare sig inbördes eller mot att denna person är av kvinnligt kön.

Skillnaden på ordval, denna gång mellan "viktigt" eller "viktigast", spelar väldigt stor roll. Det här vet självklart den "seriösa" Agenda-redaktionen, men ändå så hänger man sig åt sjaskig journalistik a la Niklas Svensson. Vem det gagnar vete fan.